IFG-logo-2

หลักสูตร IFG คืออะไร

หลักสูตร IFG (International Foundation Group Program) คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นระยะเวลา 20 หรือ 32 สัปดาห์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร IFG จะได้รับการรับรองเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเครือข่ายของ IFG ทันที โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบคัดเลือก ไม่ต้องยื่นคะแนน IELTS/TOEFL, SAT พร้อมทั้งยังมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือทุนการศึกษาจากโครงการ IFG อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลักสูตร IFG ไม่เหมือนกับหลักสูตรทำคะแนนภาษาอังกฤษทั่วไป แต่ยังครอบคลุมไปถึงการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ การเขียนบทความ, การอภิปราย, การโต้วาที และการเข้า Group study อีกด้วย ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จในการเรียนตามเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเลิกเรียนกลางคัน

หากเปรียบเทียบการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาผ่านหลักสูตร IFG กับการสมัครเข้าเรียนแบบปกติแล้ว หลักสูตร IFG จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างมากทีเดียว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

IFG Thailand
ที่อยู่ : 10/177 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 22 ห้อง 2204D ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-168-7709, 092-5809404
อีเมล์ : ifgthailand@ifgedu.org
เปิดทำการ : จันทร์ – เสาร์ 10.00-18.00 น.

http://www.ifgthailand.com/