October Camp in Cebu 2019 @ SMEAG

Engclues ร่วมกับ SMEAG ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ขอเชิญน้องๆ อายุ 9 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนตุลาคม ที่สถาบัน SMEAG Global Education Inc. (Sparta Campus) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 6 – 26 ตุลาคม 2562 (รวม 3 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 21 วัน
📌 ราคา : 65,000 บาท

* นักเรียนที่อายุตํ่ากว่า 15 ปีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง สำหรับการขอเอกสาร W.E.G. [Waiver of Exclusion Ground] ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย จำนวน 925 บาท

📌 ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ :
– ค่าสมัคร
– ค่าเรียน
– ค่าที่พัก
– ค่าอาหาร
– ค่ากิจกรรม ในวันหยุด
– SSP [Special Study Permit]
– ค่ารับ-ส่งจากสนามบิน
– ค่าหนังสือเรียน
– ค่านํ้า- ค่าไฟ
– ค่าบัตรนักเรียน
– ค่าประกันเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
– ค่าภาษีสนามบินขากลับ
(แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของน้อง และค่าธรรมเนียม WEG. ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีค่ะ)

📌 รายละเอียดคาบเรียนต่อวัน (จันทร์-ศุกร์) :
คาบเรียนเดี่ยว(1:1) 4 คาบ + คาบกลุ่ม(1:4) 2 คาบ + คาบเรียนวิชาพิเศษ และกิจกรรมตอนเย็น
*คาบเรียนละ 45 นาที

📌 ห้องพัก : ห้องนอนแบบ 3 เตียง (พักแยกชาย-หญิง)

📌 ระยะเวลาการรับสมัคร: วันนี้ – 20 ก.ย. 2562

นอกจากจะได้เรียนภาษาอย่างเต็มที่แล้ว น้องๆ จะยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมกิจกรรมนอกสถานที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วยค่ะ

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
#Engclues #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 
โทร 02-1687709, 086-4692954 // Line ID: engclues // engclues@engclues.com
www.engclues.com , https://engcluesblog.wordpress.com

Advertisements