Blueocean

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English ของ Cebu Blue Ocean Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ผู้ต้องการทำงานด้านธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าในแต่ละองค์กรมีการดำเนินทางธุรกิจอย่างไร และนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ทักษะและภาษาที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของการทำงานในวงการธุรกิจผ่านบทเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ

โดยหลักสูตร Business จะนำเสนอพื้นฐานของทักษะการสื่อสารที่จำเป็นวนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, เรียนรู้คำศัพท์ทางธุรกิจที่จำเป็นที่มักจะพบเจอและต้องใช้ในสถานการณ์จริง, สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านทางบทบาทในเหตุการณ์สมมุติ, สามารถใช้แบบแผนที่เรียนมาและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการสาธิตการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียน

รายละเอียดของหลักสูตร
– วิชาที่เรียน : Business English Conversation, Business Writing, Business patterns, Vocabulary, Business Presentation, Role-play และ TOEIC
– ระยะเวลาของหลักสูตร : ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์
– คาบเรียน : คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเลือก 2 คาบ = รวม 9 คาบ
– วันที่เริ่มหลักสูตร : ทุก 2 สัปดาห์ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
– ข้อจำกัดในการเรียน : อายุ 17 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดระดับภาษาของผู้เรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ
*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

CIP Logo

ENGLISH FOR BUSINESS (EFB)

หลักสูตร English for Business (EFB) ของ CIP มีทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร General Business English และ/หรือเน้นไปที่ทักษะเฉพาะทาง เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล และภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน นอกจากนี้ ยังมีชั้นเรียนที่เป็นธุรกิจเฉพาะทาง เช่น การดูแลลูกค้า และ การขาย&จัดซื้อ อีกด้วย
หลักสูตรมีความยืดหยุ่น โดยนักเรียนสามารถเลือกการเรียนคาบเรียนเดี่ยว 1-4 คาบจากตารางที่แนบมาด้านล่างนี้ และยังสามารถเลือกเรียนระหว่างอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ได้ด้วยเช่นกัน

cip_efb-english-for-business.jpg

รายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยการเรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ (กับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ, กับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ) และคาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษาอีก 1 คาบ

ข้อกำหนด
– อายุ 20ปีขึ้นไป
– สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1 (Pre-Intermediate)
การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
– สอบออนไลน์ ก่อนเริ่มหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 5 วัน
– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
– ทุกวันจันทร์ (สอบถามรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากมีการจำกัดนักเรียนต่อกลุ่ม)

ประกาศนียบัตร
– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ
*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

E&G logo

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเป็นสากล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเรียบเรียงมาจากการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนทักษะทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ และคาบกลุ่มเล็กอีก 4 คาบต่อวัน ดังนี้

– English for Business Speaking, Reading, Listening, Writing

– Business Voca

– Business Grammar

– Business Communication

– Business Presentation

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ระดับ B1 (Intermediate Low) ขึ้นไป หากนักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า B1 เบื้องต้นแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (ESL) ก่อน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ
*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

ACADEMIA

BUSINESS ENGLISH

Business English ของ Idea Academia เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศให้ก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้น หรือประสบความสำเร็จได้หลังจบการศึกษา   ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจากการเรียนคอนเซ็ปธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจจากคาบเรียนแบบตัวต่อตัว  ทั้งยังได้เพิ่มพูนการทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพจากคาบเรียนกลุ่มย่อย

หลักสูตร Business English ของ Idea Academia มีทั้งหมด 4 หลักสูตรใหญ่ๆ ดังนี้

1. Power Business English เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่นักเรียนจะได้เรียนคาบบังคับทั้งหมดเป็นคาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) โดยนักเรียนสามารถเลือกจำนวนคาบเรียนเดี่ยวได้ตั้งแต่ 3 -8 คาบต่อวัน

2. Biz Preparation (General ESL + Business English) ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการพูดในชีวิตประจำวัน และการเขียนภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวงกว้าง   บางคาบเรียนจะเน้นทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างรอบด้าน ส่วนคาบที่เหลือจะเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

3. Biz Intensive เหมาะกับผู้ที่กำลังทำงานหรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อทำธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้นำเสนอการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งการพูดและการเขียน โดยได้เรียนจากวาไรตี้หรือหัวข้อทางธุรกิจ เป็นต้น

4. Presentation English ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ และการโน้มน้าว ในบรรยากาศแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหลากหลายทักษะ เช่น การเขียนเชิงธุรกิจและการฟังเชิงธุรกิจอีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียน
– 1 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อกำหนด

– Preparation สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ A0 
– Intensive สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1
– Presentation สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1
– Power Biz สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ A0

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ
*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

ideacebu_logo

BIZ POWER SPEAKING

หลักสูตร Business English ของ Idea Cebu เรียกว่า “Biz Power Speaking” มีทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยออกแบบมาสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือกำลังจะก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจที่เป็นสากล และต้องการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เราเชื่อว่าการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้พูดที่ดี รู้จักประยุกต์ และน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงเทคนิคการสอนคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ให้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของการสื่อสาร ได้แก่ ตรรกะ การควบคุมน้ำเสียง อวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์ สไตล์การพูด และสำเนียง เป็นต้น

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ
*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***