106092

สถาบัน CIP หลักสูตร Intensive C (20 weeks)

Engclues มีโอกาสได้ขอแบ่งปันประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์จาก อ.เชษฐพัฒน์  สิริวัฒนตระการ อาจารย์ประจำสาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนิสิตปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ภัทรใช้ชีวิตอยู่ที่ฟิลิปปินส์นานถึง 5 เดือน อาจจะมีเหงาบ้าง แต่ประสบการณ์ที่ได้รับก็คุ้มค่ามากๆ

ทำไมจึงเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์

ผมเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีเหตุผลอยู่ 3 ข้อ คือ

1. ผมมีเวลาจำกัดในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะต้องสามารพูดภาษาอังกฤษให้คล่องก่อนไปเรียนแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นจึงต้องเรียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่จำกัด

2. ที่นี่สอนแบบ One on one จำนวน 4 คาบ ต่อวัน และแบบ Group class จำนวน 2 คาบต่อวัน กับครู Native และครู Filipino ซึ่งการเรียนแบบ One on one เป็นการเรียนที่ทำให้เราได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่จำกัด ในส่วนของการเรียน One on one ครูสามารถช่วยเราในเรื่องของการฝึก Speaking, Listening, Reading, Grammar, Writing, Vocabulary และ Pronunciation ได้เป็นอย่างดี และ Group class จะเป็น Discussion class ที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 5 คน

3. ราคาถูกมาก ผมไปเรียน 5 เดือน ราคาเท่ากับเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 2-3 เดือน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน

การใช้ชีวิตใน CIP School เป็นอย่างไรบ้าง

ไม่รู้ว่าผมโชคดีหรือโชคร้าย เพราะที่ CIP ไม่มีนักเรียนไทยเลยตลอด 5 เดือนที่ผมเรียน และสภาพ    แวดล้อมมันจะบังคับให้เราต้องเอาตัวรอด ดังนั้นผมจึงได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษตลอด 24 ชม. และผมเปลี่ยนรูม  เมทถึง 4 ครั้ง เพราะรูมเมทแต่ละคนมาเรียนในระยะเวลาสั้นๆ มากสุดคือ 12 week และเราสนิทกันมาก ที่นี่มีนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม รัสเซีย และไทย

ส่วนกิจกรรมในโรงเรียนผมได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม เช่น EOP Star Challenge ผมได้ร่วมถึง 3 ครั้ง รวมระยะเวลากว่า 6 week ที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอด 24 ชม. และที่จะต้องทำกิจกรรมร่วมกันและพูดในที่สาธารณะ ร้องเพลงสากล รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

       นอกจากนี้ อ.ภัทรเคยแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจของ Engclues ว่า “แนะนำให้มาสัก 3 เดือนขึ้นไปจะดีมากๆ เพราะ 2 เดือนกำลังจะได้”

Study English in Philippines, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาอังกฤษ, Study English, English in Philippines, เรียนภาษา, ฟิลิปปินส์, ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษเมืองนอก, Study&internship, Business English, One-on-one class, General English, TOFEL, IELTS, TOEIC, เรียนต่อต่างประเทศ, เซบู, คลาร์ก, บาเกียว 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s